Banner   

Topics:  Fotografi    Rejseliv    Lidt af hvert    Teknikhjørnet    Scrapbogen    Pulterkammeret    Site Map    


Indhold:

-Overordnede-
Om Farum Midtpunkt

-Sideordnede-
Midtpunktets små oaser
Blok 46 genindvielse
De nye lejligheder
Ældreboligerne

Midtpunktet under forandring

Blok 46 omsider renset for PCB.

For nogle år siden kom der focus på PCB problemer i byggerier opført før denne familie af stoffer blev forbudt. Indtil da blev det flittigt benyttet f.eks. i fugematerialer.

Det blev så konstateret, at Farum Midtpunkts ældste del (Birhøjterrasserne) var ganske hårdt ramt af dette problem. Så selvom ingen er blevet syge eller er døde af den grund, så var boligselskabet forpligtet til at gøre noget ved sagen. Hvad man skulle gøre var imidlertid uklart, da ingen på det tidspunkt havde erfaring med fjernelse af PCB. Problemet er bl.a. at stoffet trænger ind i de bygningselementer (beton eller andet) som ligger op til fuger, hvori der findes PCB. Dertil kommer at stoffet afdamper og kan afsættes i gulve og vægmaling m.v.

Man har dog nu fundet metoder -som ganske vist er ganske kostbare - til at fjerne de PCB holdige materialer og accelerere afdampningen af de sidste rester ved kraftig opvarmning / udluftning af de PCB holdige rum og derved slippe af med de skadelige stoffer, således at de fastsatte grænseværdier ikke længere overskrides.

Den første blok i bebyggelsen er nu (juli 2013) næsten færdig - færdig nok til, at genindvielsen blev behørigt fejret, som nedenstående billeder viser.
 


Pindemadder Gangstrøget blok 45

Pindemadderne før gæsterne blev sluppet løs - Parti fra gangstrøg med ny gulvbelægning og loftsbelysning.


Indgangsparti FURBO formand taler

Ny kraftig (og vist nok bevægelsesstyret) - belysning ved trapper - Furesø Boligselskabs formand taler.


Borgmestertale Snoren rives over

En borgmestertale - Snoren (som er et væsentligt element ved alle indvielser) rives over. Havde man glemt en saks?


Denne side: Juli 2013.

'De Lyse Sider' senest opdateret: Wed Jul 6 10:07:43 2022